Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser

Varen som er kjøpt hentes eller leveres til deg etter avtale.

Retur/reklamasjon kan gjennomføres ved skade eller kvalitetstap som har skjedd før varen er i din disposisjon.
*Retur Løsningen vår er med forbehold om at produktet du ønsker å levere tilbake er tilnærmet likt som ved utlevering.

Bedrifter har ikke angrerett men kan benytte seg av returløsning: 

Produktet må ha vært forsvarlig oppbevart (frysevare -18C)

ved reklamasjon kan produktet kan være testet en gang.

Emballasje kan være åpnet ved reklamasjon.

Emballasje kan ikke være ødelagt ved en retur.

Ta kontakt per telefon eller e-post ved klage/retur. Kontaktinfo finner du på nettsiden vår.

produktet kan byttes til samme produkt eller erstattes av et annet produkt med tilsvarende pris.

Privatpersoner har 14 dagers angrerett på alle kjøp

Dette kjøpet er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp over internett.

  1. Den oppgitte totale pris for ved kasse utsjekk er det totale beløpet kjøper skal betale, ytterligere kostnader som selger ikke har informert om skal kjøper ikke bære.
  2. Avtalen er bindene for begge parter når kjøpet er betalt. unntak: kjøpet er likevel ikke bindende dersom det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet.
  3. Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunktet kjøpet er bekreftet, kortet blir belastet samme dag som kjøpet. dersom kjøper bruker kredittkort kan selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling.
  4. kjøpet er fullført når kjøper har mottatt kjøpsproduktet, hvis kjøper ikke har mottatt produktet innen senest 30 dager fra kjøpet kan kjøpet heves og kunde skal få refundert hele kjøpsbeløpet.
  5. Risiko for varen går over til kjøper eller kjøpers representant når produktet er overtatt/levert i tråd med punkt 4.
  6. angrerett som oppført over, angrerett skjema får kjøper tilsendt ved kontakt. ring oss eller send oss en epost for å benytte deg av angreretten.
  7. Dersom selger ikke har levert varen i tråd med avtalen og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side kan kjøper kreve oppfyllelse av kravet, kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selger ikke kan overvinne, eller medføre en stor kostnad eller ulempe som overskrider kjøpets verdi, da vil kjøpet heller bli hevet og kjøpet vil bli refundert.
  8. mangel ved vare må meldes til selger innen rimelig tid etter kjøpet
  9. kjøpers mislighold: dersom det har forekommet feil ved betaling og kjøper likevel har mottatt produktet, må dette umiddelbart rettes opp, dersom selger ikke mottar betaling for kjøpet etter feilen er oppdaget og varslet så kan selger kreve rente og inkasso gebyr hvis kjøpet ikke betales innen varslet tid, gebyrene skal dekke selgers faktiske utlegg og kostnader, et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18år.
  10. klager eller tvister som ikke blir løst seg i mellom partene kan klages til til forbrukertilsynet på telefon 23400600